kahin

[Arab] ahli nujum, tukang tilik, ahli sihir.

berkongsi