kadar II

[Jawa];

mengadar tidur di luar rumah.

berkongsi