kacung III

[Kelantan] kecek, tipu, helah, muslihat.

berkongsi