jurukunci

1. orang yang memegang kunci (tempat keramat dan lain-lain);

2. [Indonesia] pemenang dalam sesuatu pertandingan yang menduduki tempat yang terakhir.

berkongsi