jurukira

orang yang pakar dalam hal kira-mengira.

berkongsi