jurukerah

[sastera lama] jawatan yang di bawah batin.

berkongsi