jurukelat

anak perahu yang kerjanya memegang tali kelat.

berkongsi