jurubatu

anak buah perahu yang tugasnya mengukur dalamnya laut.

berkongsi