jurubank

tuan punya (pengurus atau pegawai tinggi) bank.

berkongsi