juring II

[Kelantan] birai (bucu) yang tajam.

berkongsi