juring I

ulas, pangsa;

sejuring
1. sepangsa, seulas;

2. Ki sebahagian, sepotong (kata-kata dan sebagainya):
dengan jalan ini sajalah aku dapat mengembalikan ~ kebahagiaanku yang telah hilang;

juringan juring.

berkongsi