juri

1. sekumpulan orang yang dilantik untuk memutuskan sesuatu kes (berdasarkan fakta dan keterangan) yang dibicarakan di mahkamah;

2. sekumpulan orang yang tugasnya mengadili sesuatu pertandingan, misalnya pemberian anugerah, untuk menentukan pemenangnya:
ahli ~ ;

berjuri menggunakan khidmat juri:
Jepun tidak mengamalkan perbicaraan ~ dan hakim menentukan keputusan bicara serta menjatuhkan hukuman.

berkongsi