jurang

1. lembah yang dalam, lurah;

2. [kiasan] = ~ kehidupan kehidupan yang susah, kemelaratan;

3. [kiasan] perbezaan yang memisahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain:
dalam masyarakat lain juga, ~ antara praktik dan ideal selalu wujud;
~ generasi
jurang atau perbezaan yang membeza-kan satu generasi dengan generasi yang lain.

berkongsi