juek

[Minangkabau] [arkaik];

juek-juek;
tali ~ tali-temali yang direntangkan di sawah untuk menghalau burung yang hendak memakan padi;
menegakkan ~ sesudah menyabit (peribahasa) sesudah selesai melakukan sesuatu pekerjaan, baharu teringat tentang cara yang baik untuk mengerjakannya.

berkongsi