jongket

menjongket, menjongket-jongket, terjongket terangkat ke atas hujungnya (ekor dan lain-lain):
anjing itu bertambah garang, ~ ekornya;

menjongketkan menjadikan terjongket.

berkongsi