jongkar

~-jangkir jongkang-jangking, conggah-canggih;

jongkar-jongkar [sastera lama] menikam dan mencabut balik berulang-ulang (keris dan lain-lain).

berkongsi