joli III

berjoli bersenang-senang atau berfoya-foya dengan menghabiskan wang:
kerjanya ~ sahaja;

menjolikan menghabiskan (wang dan lain-lain) untuk bersenang-senang atau berfoya-foya:
Tuan Yusof ~ wang syarikat itu.

berkongsi