interaksi

tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, tindak balas antara dua atau beberapa pihak:
kaunseling ialah satu proses yang melibatkan ~ antara seorang kaunselor dengan kliennya;
komunikasi massa sering diertikan sebagai proses perhubungan atau ~ antara individu dalam sesuatu kelompok masyarakat;

berinteraksi bertindak (berhubungan secara aktif dan sebagainya) antara satu sama lain, saling bertindak (mempengaruhi, berhubungan, dan sebagainya):
persidangan itu telah memberi banyak peluang kepada para peserta untuk ~ serta bertukar-tukar fikiran;
murid-murid daripada berbagai-bagai kaum bergaul dan ~.

berkongsi