integriti

1. kejujuran:
mencemarkan nama baik dan ~ jabatan.

2. keadaan sempurna dan utuh, keutuhan;

berintegriti mempunyai integriti (kejujuran, ketulusan dan sebagainya):
pengarah yang ~ pasti akan mempertahankan nama baik mereka daripada sebarang bentuk penyelewengan.

berkongsi