instrumen

1. alat, perkakas (muzik, pertukangan, dan lain-lain);

2. (Ekonomi) dokumen rasmi yang sah di sisi undang-undang dan mengikut peraturan tertentu yang menyatakan hak pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu kontrak dan sebagainya, surat cara;
~ kewangan (Ekonomi)
a) dokumen rasmi yang berkaitan dalam bidang kewangan;
b) sebarang bentuk pelaburan dalam pasaran saham atau aset kewangan yang lain, misalnya bon, saham, deposit tetap dan sebagainya.

berkongsi