instansi

[Indonesia-Belanda]

1. peringkat (pengadilan);

2. jabatan-jabatan kerajaan (awam), kantor, pejabat;
rumah ~ rumah untuk pegawai kerajaan.

berkongsi