insani

[Arab] (yang) mengenai manusia, kemanusiaan;
ilmu ~ ilmu berkenaan manusia yang belum jadi.

berkongsi