insaniah

[Arab] berkaitan dengan manusia, bersifat kemanusiaan:
faktor ~ atau akhlak harus dikaitkan dalam falsafah pendidikan;
sesebuah karya tidak terhasil dalam kekosongan, tetapi sebaliknya melalui proses interaksi alamiah dan ~.

berkongsi