infinitif

(Linguistik) bentuk kata yang tidak dibataskan oleh diri, bilangan atau kala.

berkongsi