inferior

rendah kedudukan (taraf, pangkat, martabat, dan sebagainya), kurang baik mutu atau nilai.

berkongsi