inferens

kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta (asas) tertentu.

berkongsi