inderaloka

[sastera lama] tempat Bentara Indera, syurga.

berkongsi