indera

1. = Betara I~ dewa yang memerintah di angkasa (menurut kepercayaan Hindu);

2. [sastera lama] sejenis dewa-dewa yang kurang tinggi martabatnya:
beroleh selamat sempurnalah anakanda daripada sekalian bencana raja-raja di atas kayangan, mambang dewa, cendera dan ~;

3. [sastera lama] raja atau kerajaan;
mahkota ~ mahkota raja;
Pulau ~ pulau tempat tinggal raja-raja;
Pulau I~ Sakti sebuah pulau di Sungai Perak (tempat bersemayam seorang Sultan Negeri Perak);

4. gelaran orang besar-besar negeri;
Dato’ Maharaja I~ gelaran orang besar-besar negeri Perak;

keinderaan inderaloka, tempat Betara Indera, syurga:
alkisah, maka tersebutlah perkataan Bentara Majapahit, asalnya dari ~.

Indera Kayangan panggilan bagi negeri Perlis.

berkongsi