indentur

(Ekonomi) perjanjian antara penerbit bon dengan pemegang bon, yang mencatatkan syarat-syarat sesuatu terbitan bon.

berkongsi