imunogen

(Perubatan) bahan yang mencetuskan gerak balas imun.

berkongsi