imunologi

cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan pelalian atau daya tahan terhadap penyakit.

berkongsi