impresif

menerbitkan (menimbulkan) kesan yang kuat dan mendalam (ke atas seseorang dan lain-lain):
profesionalisme di dalam penerbitan mesti ~ kerana kalau tidak ~ akan meninggalkan kesan yang sebaliknya.

berkongsi