impresario

penganjur (pengurus, penerbit, pengarah, dan sebagainya) kumpulan hiburan, seperti muzik, sandiwara, konsert, dan sebagainya.

berkongsi