implementasi

proses melaksanakan (mengusahakan) sesuatu, pelaksanaan;

mengimplementasikan melaksanakan, menjalankan, menunaikan (tugas, usaha, dan lain-lain):
untuk ~ projek-projek yang telah lama dirancangkan.

berkongsi