imarah

mengimarahkan menggerakkan atau menghidupkan suasana di masjid atau surau dengan pelbagai kegiatan berfaedah, biasanya berbentuk keagamaan:
usaha ~ masjid perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak, termasuklah generasi muda;
mereka tidak harus dipencilkan dalam usaha ~ masjid dan syiar Islam.

berkongsi