ilmuwan

golongan (para) akademik, orang yang berilmu.

berkongsi