ilmu

1. pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin, dan lain-lain;
~ akhirat pengetahuan berkenaan segala sesuatu sesudah manusia itu mati;
~ kalam salah satu cabang usuludin;
mencari ~ berusaha untuk mencari kepandaian dan pengetahuan;
menuntut ~ belajar;

2. kajian berkenaan sesuatu perkara:
~ bumi;
~ masyarakat;
~ terapi
cabang perubatan yang berkaitan dengan rawatan penyakit;

3. sampainya diri kepada makna, dan hadirnya makna dalam diri seseorang (dalam konteks agama Islam);
~ padi, makin berisi makin tunduk (peribahasa) makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat, makin merendahkan diri;
menunjukkan ~ kepada orang menetek (peribahasa) membuat pekerjaan yang sia-sia;

berilmu mempunyai banyak ilmu, berpengetahuan:
orang yang ~ dapat membezakan antara baik dan jahat, benar dan salah;

mengilmukan
1. menyelitkan unsur-unsur ilmu kepada sesuatu:
bagaimana untuk ~ semula karya sastera kita;

2. menjadikan individu atau kelompok individu berilmu:
tugas penterjemah berat, terutamanya dalam tanggungjawabnya ~ masyarakat;

keilmuan perihal ilmu, menurut ilmu pengetahuan, ilmiah:
saya tahu dari dekat akan suasana ~ tempat ia bekerja;
bahasa Melayu akan sanggup menggantikan bahasa Inggeris dalam segala lapangan ~;

pengilmuan perbuatan mengilmukan.

berkongsi