ilmiah

[Arab] bersifat (secara) ilmu pengetahuan, keilmuan, akademik:
penerbitan majalah-majalah ~ boleh dikatakan sangat kurang;

keilmiahan perihal atau sifat ilmiah.

berkongsi