ikut serta

turut bersama-sama dengan orang atau pihak lain melibatkan diri dalam sesuatu (kegiatan, seminar dan lain-lain):
ramai orang yang menunjukkan minat untuk ~ dalam perbincangan itu;

mengikutsertakan menyertakan atau melibatkan bersama (dalam sesuatu kegiatan dan sebagainya), membuat supaya (seseorang, sesuatu, dan lain-lain) turut terlibat dan sebagainya:
pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, mungkin dengan pertimbangan yang sama, telah ~ T. Alias Taib bersama-sama penulis Malaysia yang lain untuk diperkenalkan di dalam ‘Wajah’;

pengikutsertaan perihal (perbuatan atau tindakan) ikut serta atau mengikutsertakan:
~ staf dalam seminar, bengkel, dan sebagainya.

berkongsi