ikan-ikan

alat untuk mengukur kederasan kapal.

berkongsi