ijmak

[Arab]

1. sumber ketiga dalam perundangan Islam selepas al-Quran dan hadis:
kadi-kadi menjalankan tugas mereka dengan berdasarkan Quran, hadis, ~ dan kias;

2. = ~ ulama kesepakatan pendapat para ulama yang berijtihad mengenai sesuatu hukum;

mengijmakkan mencapai kesepakatan pendapat mengenai sesuatu hukum melalui ijtihad:
Majlis Fatwa Kebangsaan telah ~ hukum bayi tabung uji bagi kepentingan umat Islam di Malaysia.

berkongsi