ihsanat

[Arab] (jamak bagi ihsan) kebaikan, kebajikan.

berkongsi