idas

[Minangkabau];

mengidas memilin dua atau tiga utas benang dan lain-lain menjadi satu:
jikalau diukur, sama panjang, jikalau diidas sama besar.

berkongsi