idah I

[sastera lama] hantaran oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai tanda mengikat tali percintaan;
~ gelap pemberian tanda percintaan dengan tidak bercadang hendak berkahwin (untuk berkendak);
~ terang pemberian tanda percintaan dengan maksud hendak berkahwin;

mengidah menyatakan percintaan dengan jalan memberi idah;

mengidahkan memberikan sesuatu sebagai tanda percintaan.

berkongsi