id

(Psikologi) bahagian minda yang berhubungan dengan naluri dan dorongan bawah sedar.

berkongsi