Hujjatul Islam

[Arab] gelaran bagi Imam al-Ghazali kerana kewibawaannya mempertahankan kemurnian Islam dengan hujah yang meyakinkan;
~ walmuslimin gelaran bagi ulama yang mempertahankan Islam dan orang Islam dengan hujah yang meyakinkan.

berkongsi