hujah II

[sastera lama] fitnah;

menghujah memfitnah.

berkongsi