hubub, hububan

[Arab] hembusan, puputan, tiupan.

berkongsi