honar I

gempar, kacau, rusuh:
suatu berita yang menimbulkan ~;

menghonarkan menggemparkan, mengacaukan;

kehonaran kegemparan, kerusuhan, kekacauan, sensasi.

berkongsi