hon

alat yang dibunyikan untuk memberi isyarat atau amaran (ada bahaya dan lain-lain):
~ kereta berbunyi beberapa kali;

mengehon membunyikan hon:
jangan ~ di sini nanti terganggu orang tidur.

berkongsi